Konserveringsværksted

ABILDGAARD Konservering & Snedkeri

ABILDGAARD Konservering og Snedkeri udfører konservering af recent træ for museer, kirker og private samt restaureringssnedkeri i bevaringsværdige bygninger.

Speciale: Møbelkonservering, møbel-instaurering, kirkeinventar, panelmaleri, klimarammer, af- og genmontering af nagelfast kunst, inventar og interiør i bevaringsværdige bygninger, projektledelse af større konserveringsentrepriser samt rådgivning om opbevaring m.m. af trægenstande.

Værksted: Ved Klosteret 6, 2100 København Ø

Mail: anders@abildgaard-kons.dk

Telefon: +4520144330

Bevaringscenter Fyn v/ Øhavsmuseet

Bevaringscenter Fyn varetager konserverings- og restaureringsopgaver for museer, kirker og private kunder.  

Speciale: Arkæologiske materialer, tekstiler, metal, glas, keramik, træ, læder og plast samt værker på papir og bøger.

iho@langelandkommune.dk  

www.ohavsmuseet.dk/bevaringscenter-fyn

Bevaringscenter Nordjylland

Bevaringscenter Nordjylland tilbyder konservering og restaurering af blandt andet møbler, hestekøretøjer, malerier, tekstiler, metaller, papir og foto, glas, procelæn, læder og arkæologiske fund.

www.bcnord.dk

 

Bevaringscenter Næstved - Kunst og Kultur

Bevaringscenter Næstved – Kunst og Kultur konserverer og restaurerer for statsanerkendte museer og statslige institutioner i Region Sjælland og Region Hovedstaden samt for kommuner, arkiver, kirker, herregårde, private og forsikringsselskaber.

Speciale: Konservering og restaurering af maleri, tekstil, papir, glas, keramik, porcelæn, metal, ben, læder og arkæologiske fund. Rådgivning inden for sikring af bygninger og samlinger. Udarbejdelse af bevaringsplaner og beredskabsplaner.

www.bevaringscenter-naestved.dk

post@bevaringscenter-naestved.dk

 

Bevaringscenter Øst

Konservering for statsanerkendte museer i Region Sjælland og Region Hovedstaden samt for ikke-statsanerkendte museer, arkiver, herregårde, kommuner, statslige institutioner,  forsikringsselskaber  og private.

Specialer:

Inden for nyere tid: tekstil, maleri på lærred og træ, møbler, papir, keramik og metal.
Indenfor arkæologi: Konservering af vanddrukkent organisk materiale som træ, læder, tekstil, knogle, horn og tak, samt konservering af alle metaller og optagning af præparater

Stor erfaring inden for skadesbegrænsende arbejde ved f.eks. brand eller vandskade og efterfølgende behandling af skadede effekter.

info@bcoest.dk

www.bcoest.dk

 

Bo Kierkegaard ApS

Speciale: Bevaring af arkitektur og billedkunst.

mail@bokierkegaard.dk

www.konservering.dk

 

Elisabetta Bosetti Restauro

Elisabetta Bosetti udfører konservering og restaurering af muralmaleri, maleri på lærred og på træ i såvel moderne som traditionelle materialer.

info@elisabettabosetti.dk

www.elisabettabosetti.dk

 

Grafisk Konservering

Speciale: Grafisk Konservering konserverer, restaurerer, indrammer og digitaliserer papir og fotografi.

kontakt@grafisk-konservering.dk

www.grafisk-konservering.dk

 

Kramer Moltke Konservering og Restaurering

Speciale: møbler, kunst på papir, maleri, tekstil, bøger, rammer m.v.

mail@kramermoltke.dk

http://www.kramermoltke.dk/

 

Konservatorer på Hørninggaarden

v. Ornella Maria Marin Scarpa
Vi tilbyder konservering og restaurering af freskoer, kalkmalerier, arkitektur, polykromiske genstande og sten.

www.k-p-h.com

 

Konserveringscenter Vest

Konservering og restaurering for statsanerkendte museer og private inden for områder som: Maleri, møbel, kirkeinventar, arkæologi, vanddrukkent træ, papir, bøger, fotos, glas, keramik, metal og læder. Specialer inden for bogbinding, glober og ikonmaleri. Rådgivning i bygningsbevaring, præventiv konservering, magasiner og opbevaring generelt.  

kons@konsvest.dk

www.konsvest.dk

 

Konserveringscentret i Vejle

Konservering for de statsanerkendte kulturhistoriske museer i det tidligere Vejle Amt samt for andre museer og private.

Speciale: Grafisk konservering, arkæologisk kulturhistorisk konservering, maleri, kulturhistorisk: Nyere tid og arkæologi og tekstil. Præventiv bevaring, magasiner, rådgivning vedr. sikring i fht. brand, tyveri m.v.

kons@konsv.dk

www.konsv.dk

 

Kunstkonserveringen - Danske museers center for bevaring og restaurering af kunst

Speciale: Ældre og moderne malerier, kunst på papir, fotografiske materialer og skulptur.

mail@kunstkonserveringen.dk

http://www.kunstkonserveringen.dk/

 

Malerikonservator v/ Karin Wegener Tams

Speciale: Oliemaleri på lærred fra 1700-tallet til i dag. 

Atelier: Søndre Landevej 47, 4791 Borre, Råbymagle, tlf.: 55815593

Privat/atelier: Tagensvej 15, 2200 København NV, tlf.: 35396504 

karin.wegener@tams.dk 


Maleri-Konserveringsværkstedet

Maleri-Konserveringsværkstedet tilbyder konservering af farvelag på træ og lærred og væg. Vi restaurerer moderne malerier og ældre kunst.

Speciale: Farvearkæologiske bygningsundersøgelser i bevaringsværdige bygninger samt konservering af historisk kirkeinventar.

www.maleri-konservering.dk

conservation@mail.dk 

 

Telefon: 47531174

 

MaleriKonservering v/ Susan Ritterband.

Speciale: maleri på lærred og træ, kunst på papir.

ritterband@malerikonservering.dk

www.malerikonservering.dk

 

Moesgaard Museums Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Speciale: Arkæologisk konservering og materialeidentifikation (Danmark og Mellemøsten). Frysetørring. Stabilisering af jer ved glødning. Digital røntgen. SEM/EDS. Montering af genstande i udstillinger

phm@moesgaardmusem.dk 

www.moesgaardmuseum.dk


Nationalmuseets Bevaringsafdeling

Foruden Nationalmuseets samlinger varetager Bevaringsafdelingen konserverings- og restaureringsopgaver for bl.a. andre museer, kirker, virksomheder og privatpersoner. Vi udfører ofte store opgaver, der kræver gennemtænkte helhedsløsninger, og som ofte involverer flere af vores konserveringsværksteder.  

Bygning og Inventar: Malede interiører og facader, kalkmalerier, sten, maleri på lærred, maleri på træ, bemalede genstande, møbler, skind, læder, fotografisk materiale og papir. Magasinering og Kulturhistorisk Konservering: Arkæologiske fund, metal og tekstil. Derudover rådgiver Bevaringsafdelingen om bl.a. klimarelaterede emner, opbevaring, transport og udstilling.   

cons@natmus.dk

www.natmus.dk/bevaringsafdelingen  

 

Nordisk Konservering

Nordisk Konservering er en privatejet virksomhed, der drives af uddannede konservatorer med lang erfaring inden for bevaring.
Vi tilbyder løsninger inden for konservering og restaurering af arkitektur og kalkmaleri samt maleri og inventar og udfører opgaver for offentlige institutioner og private kunder overalt i Danmark samt i de andre nordiske lande.

raadvad@nordiskkonservering.dk 

www.nordiskkonservering.dk

 

Odense Bys Museers bevaringafdeling

Speciale: Kulturhistorisk konservering, grafisk konservering og møbelkonservering. Specialiseret inden for glødning af jern, konservering af genstande i voks og konservering af blæksyreætsede papirer.

museum@odense.dk ; dgr@odense.dk

www.museum.odense.dk

Statens Museum for Kunst, Bevaringsafdelingen

Bevaringsafdelingen står for konserveringen, restaureringen og dokumenteringen af museets kunst.  

Speciale: Kunst på papir, lærred, pergament, træ og kobber. Skulpturer af eksempelvis gips, plastik og bronze. Samtidskunst sammensat af flere forskellige materialegrupper.  

www.smk.dk/udforsk-kunsten/hos-konservatoren

www.smk.dk/om-museet/kontakt-os/bevaring

Svane Keramik og Restaurering 

Keramik og pottemageri. Reparation og restaurering af porcelæn, stentøj og lertøj. Brugskeramik og unika. Undervisning på Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole. 

www.svanekeramik.com

www.facebook.com/svanekeramik